Integrált ügyviteli rendszer kialakítása a Bátorcoop Szövetkezetnél
Projekt azonosító: GVOP-4.1.1-05/1.-2006-08-0020/4.0

A Bátorcoop Szövetkezetnél új integrált üzleti rendszer bevezetése, mely tartalmazza az alábbiak kialakítását:
 • Pénzügy/számvitel;
 • Kontrolling;
 • Kereskedelem (Ellátási lánc menedzsment);
 • Készletgazdálkodás;
 • Logisztika;
 • Termelési, Szolgáltatási, Kereskedelmi folyamatok támogatása;
 • Projektmenedzsment

Bátorcoop Szövetkezet
4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A
Tel.:06 42 281-753
Fax.:06 42 281-861
batorcoop@gastor.hu

Közreműködő szervezet:
Mag Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház
Tel.:06 1 465-8469

Nemzeti Fejlesztéi Ügynökség
1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Tel.:: 06 1 374-2700
Fax: 06 1 302-2394

Irányító hatóság:
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
1054 Budapest, Hold u. 17.
Tel.: 06 1 475-3434
Fax.: 06 1 475-3435

Projekt neve: Hulladékkezelő technológia létesítése

Projekt azonosító: GOP-2.1.1-09/A-2009-1204

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt leírása:

A projekt keretén belül a Bátorcoop Szövetkezet eszközbeszerzési céllal nyújtott be pályázatot. A projekt megvalósítása során megvásárlásra került egy PKDS 100 lemezes szárító. Az új tevékenység során a Szövetkezet biogáz üzemben (üzemekben) hasznosítható alapanyagokat állít elő. A megvásárolt eszközzel olyan anyagok kerülhetnek feldolgozásra, melyek korábban nem voltak hasznosíthatók és hulladékként jelentkeztek. Az ezekből gyártott alapanyagok alternatív biogáz üzemi feldolgozását és hasznosítását teszi lehetővé a megvalósított beruházás, melynek keretében megújuló energiatermelési céllal biogáz energia kerül előállításra. A felvevőpiac a Bátortrade Kft. biogáz üzeme, mely állati és növényi szerves alapanyagot egyaránt feldolgoz. A megvásárolt eszközzel a Bátorcoop Szövetkezetnek lehetősége nyílik a biogáz termelésének kiegyensúlyozásához hiányzó alapanyag gyártására, mellyel amellett, hogy keletkező hulladékot alakít át megújuló energiatermelési céllal csökkenti a környezetterhelést és a környezetszennyezés kockázatát is. A projekt segítségével a tevékenység műszaki színvonala javul. Mivel hasonló jellegű tevékenységet a térségben egyetlen más cég sem végez, így a Szövetkezet a más társaságokkal szemben komparatív előnyhöz jut és a tevékenységben rejlő fejődési potenciált maximálisan ki tudja használni ezáltal a tevékenység hatékonysága az árbevétel és a jövedelmezőség növekszik csakúgy, mint az időegység alatt kiszolgált vevők száma.

Bátorcoop Szövetkezet
4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A
Tel.:06 42 281-753
Fax.:06 42 281-861
batorcoop@gastor.hu

Közreműködő szervezet:
Mag Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház
Tel.:06 1 465-8469

Nemzeti Fejlesztéi Ügynökség
1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Tel.:: 06 1 374-2700
Fax: 06 1 302-2394

Irányító hatóság:
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
1054 Budapest, Hold u. 17.
Tel.: 06 1 475-3434
Fax.: 06 1 475-3435

Projekt neve: Műszaki színvonal fejlesztését eredményező eszközbeszerzés a Bátorcoop Szövetkezetnél

Projekt azonosító: GOP-2.1.1-09/A/2-2010-0748

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt leírása:

A fejlesztés segítségével olyan komplex beruházást valósult meg mellyel a Szövetkezet egyedüli beszállítóvá válva része lehet egy megújuló energiatermelési rendszernek. A szövetkezet TEAOR 3821: "Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása biogáz célra" tevékenység keretében a Bátortrade Kft. biogáz üzeme részére speciális hulladékkezelési tevékenységet kívánt végezni a telephelyen. A tevékenység a 80/1999. (VI.11.) kormányrendelet "A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről" alapján nem minősül telepengedély köteles tevékenységnek.
A megvalósult beruházás segítségével biogáz üzemben hasznosítható alapanyagot állítanak elő, korábban nem, vagy csak környezetterhelő módon kezelhető anyagokból, azok környezetbarát módon történő kezelésével.
A feldolgozásra kerülő szerves anyagok korábban nem kerültek hasznosításra, hulladékként kellett megsemmisíteni. Ezeknek az anyagoknak az alternatív feldolgozását és biogáz üzemi hasznosíthatóvá tételének javítását valósítja meg a projekt, melynek keretében megújuló energiatermelési céllal biogáz energia kerül előállításra.
A fejlesztés során beszerzésre került a pályázatban tervezett 1 db gőzkazán. A fejlesztés hatására a tevékenység hatékonysága nő, az egységnyi előállított termékre vonatkozóan költségcsökkenés érhető el, a Szövetkezet jövedelemtermelő képessége javul.

Bátorcoop Szövetkezet
4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A
Tel.:06 42 281-753
Fax.:06 42 281-861
batorcoop@gastor.hu

Közreműködő szervezet:
Mag Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház
Tel.:06 1 465-8469

Nemzeti Fejlesztéi Ügynökség
1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Tel.:: 06 1 374-2700
Fax: 06 1 302-2394

Irányító hatóság:
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
1054 Budapest, Hold u. 17.
Tel.: 06 1 475-3434
Fax.: 06 1 475-3435

Utolsó frissítés időpontja: 2011. január 14.

Látogatók száma:

Bátorcoop Szövetkezet és Társvállalatai


A Bátorcoop Szövetkezet 1992-ben alakult mint új típusú szövetkezet. Az alapító tagok a nyírbátori Új Barázda termelőszövetkezetből csoportosan kivált közel 900 fő természetes személyből és 14 jogi személyből tevődött össze.

Az alakuláshoz 360 millió törzstőkének több mint 90 % -a természetes személyek tulajdonában volt. Az elmúlt tizenöt évben a tagság többsége értékesítette a tulajdonát, melyet a szövetkezeti vagyont működtető és alapító Kft-k vásároltak meg.

A társvállalkozások és a szövetkezet eszközállománya a folyamatos fejlesztések miatt többszörösére emelkedett.

A meg növekedett eszközállománnyal arányosan növekedett az értékesítés nettó árbevétele is.

Az árbevétel és eszközállomány növekedés arányosan növelte a foglalkoztatottak létszámát is mely jelenleg megközelíti a 700 főt.

Az árbevétellel arányosan növekedett a tevékenység eredménye is.

2005 2006 2007
493.804.000 Ft 526.430.000 Ft 879.120.000 Ft

A termeléssel és a nagy létszámú foglalkoztatással jelentős –közel 600 milliót évente- adó és járulékokat fizettünk az államnak és 80miliót a helyi önkormányzatnak.A vállalat csoport tevékenységei

 • 3000 ha saját tulajdonú földterület, melynek 1/3 gyep és erdő , 2/3 része pedig szántó ,ahol főleg szálas és tömegtakarmányt termelünk.
 • 10000 ha-on integrációs formában kalászos, kukorica és olajos növények termelése
 • 8.000.000 liter tejtermelés
 • 9.000.000 db broiler csirke feldolgozás
 • 120 000 to alapanyagból biogáz termelés
 • Építőipari tevékenységA Bátorcoop Szövetkezet társvállalatai:

Alapító tagok: Bátortrade Kft (biogáz termelés, erdészet, növénytermesztés, broiler csirkenevelés, hulladékfeldolgozás)
Uralgó Kft (növénytermesztés, tejtermelés, broiler csirkenevelés)
Raktárbázis Tranzit Kft (építőipar, kereskedelem)
Bátorbik Kft (növénytermesztés, broiler csirkenevelés)
Társult tagok: Gastor Baromfi Kft (baromfi feldolgozás)
Broiler Termelői Csoport Kft (Broiler csirketermeltetés)
Agrárunió Szövetkezet (kalászos és kukorica integrált termeltetése)A vállalatcsoport tevékenységei több fajta elismerésben részesültek, melyek közül a biogáz üzem 2003-ban elnyerte a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Innovációs díját. Eredményeink elérésében nagyon sokan közreműködtek és közreműködnek, ezért döntöttem úgy munkatársaimmal, hogy feldolgozzuk az elmúlt időszakot és könyvformájában megjelenítettjük „Együtt minden könnyebb” címmel.

Az alapító tagok és régi vezetők nagy része nem élhette meg a jelent, ezért ezzel a kiadvánnyal is igyekszünk emléküket megőrizni.